اکسید سفید آلومینیوم

این محصول ۹۹%سختی بلاست مدیا را داراست و سختی بالایی دارد همچنین سختی و چغرمگی, و دوام  آن در مقایسه با اکسید آلومینیوم قهوه ای بیشتر است .اکسید آلومینیوم سفید ساینده ای با دوام طولانیست که می تواند بارهای متعدد استفاده شود .

این گدازه مناسب برای بلاست خشک و تر است . این محصول یکی از رایج ترین ساینده ها در پرداخت و آماده سازی سطح می باشد .

تمیزکاری سیلندر های استوانه ای ،سر سیلندر ها ،سوپاپ شیر،پیستون ها ،در صنعت خودرو و پره توربین در صنعت هواپیما یی

تمیزکاری قطعات و آماده سازی قطعاتبرای فلزکاری ،آبکاری،جوشکاریو رنگ آمیزی

زنگ زدایی و خاک زدایی و رنگ زدایی

جلا و پرداخت فلز و غیر فلز

لوله ها و خطوط لوله کشی،شیشه های مسطح ، شیشه های زینتی ،ظروف آشپزخانه ،بلورجات و دیگر سطوحی که نیاز به سطحی زبر قبل از رنگ آمیزی وپوشش دهی قالب دارند و سایر کاربردها مثل برش سنگ،

اکسید سفید