اکسید آلومینیوم صورتی

اکسید الومینیوم صورتی ساینده وماده ای خاص وفوق العاده مناسب برای برش محسوب میگردد وشاید خالص ترین نوع اکسید الومینیوم باشد . وجود اکسید کروم در اکسید الومینیوم موجب رنگ صورتی در این محصول میشود .اکسید آلومینیوم صورتی در سطحی بالاتر با توجه به اکسید آلومینیوم رنگ سفید است.سنگهای صاب دایرهای وبرشی تنها ازاکسید الومینیوم صورتی میتوانند محصول خوبی بدهند
این محصول مناسب است برای برنامه های آسیاب دقیق ،ابزاهای مقایسه ای دقیق،میل لنگ ،اجزا نخ ها و نمونه هایشان.

تمیزکاری سیلندر های استوانه ای ،سر سیلندر ها ،سوپاپ شیر،پیستون ها ،در صنعت خودرو و پره توربین در صنعت هواپیمایی
تمیزکاری قطعات و آماده سازی قطعات برای فلزکاری ،آبکاری،جوشکاری و رنگ آمیزی
زنگ زدایی و خاک زدایی و رنگ زدایی
جلا و پرداخت فلز و غیر فلز
مواد رایج برای لوله ها و خطوط لوله کش،شیشه های مسطح ، شیشه های زینتی ،ظروف آشپزخانه ،بلورجات و دیگر سطوحی که نیاز به سطحی زبر قبل از رنگ آمیزی وپوشش دهی قالب دارند و سایر کاربردها مثل برش سنگ

اکسید صورتی