اکسید قهوه ای آلومینیوم

این محصول از بالاترین کیفیت هیدروکسید آلومینیوم با گدازش در قوس الکتریکی در دمای بالا تولید شده است .اکسید آلومینیوم قهوه ای رنگ از سختی ودوام بالایی برخوردار است و در برابر فشار مقاوم است همچنین مناسب برای شات بلاست خشک و تر می باشد و در طیف گسترده ای برای پرداخت سطوح به عنوان ساینده استفاده می شود
کاربردها
تمیزکاری سیلندر های استوانه ای ،سر سیلندر ها ،سوپاپ شیر،پیستون ها ،در صنعت خودرو و پره توربین در صنعت هواپیما یی
تمیزکاری قطعات و آماده سازی قطعات برای فلزکاری ،آبکاری،جوشکاری و رنگ آمیزی
زنگ زدایی و خاک زدایی و رنگ زدایی
جلا و پرداخت فلز و غیر فلز
مواد رایج برای لوله ها و خطوط لوله کشی،شیشه های مسطح ، شیشه های زینتی ،ظروف آشپزخانه ،بلورجات و دیگر سطوحی که نیاز به سطحی زبر قبل از رنگ آمیزی وپوشش دهی قالب دارند و سایر کاربردها مثل برش سنگ ،

اکسید قهوه ای