• آدرس پستی

  تهران – ابتدای جاده آبعلی- بلوار باباییان – خیابان نیلی – انتهای نیلی بن بست نیلوفر – پلاک 8

 • پست الکترونیکی

  info@pokaco.com

 • تلفن

  +982177005405_6

 • دورنگار

  982177005371+

به ما ایمیل بفرستید