توربین

در صنعت شات‌بلاست‌، توربین وظیفه شتاب‌دادن به ساینده و پرتاب آن به سمت قطعه را دارد و ساینده را قبل از برخورد به قطعه به سرعت معینی می‌رساند. در ماشین‌های شات‌بلاست که مجهز به توربین می‌باشند،‌ توربین مهمترین پارامتر افزایش راندمان و به عبارتی مهمترین قسمت یک ماشین شات‌بلاست است. توربین‌های شات‌بلاست گروه صنعتی پوکا در ابعاد و توان‌های مختلف طراحی و تولید شده است

توربین

turbin