دستگاه های شات بلاست دست دوم موجود

در حال حاضر یک عدد دستگاه شات بلاست L65 دست دوم  پوکا موجود می باشد.