شات بلاست آماده تحویل

در حال حاضر دستگاه های زیر به تعداد، آماده فروش می باشند.

دستگاه تونلی لوله 8 تا 34 اینچ

دستگاه نواری مدل L50

دستگاه نواری مدل L65

دستگاه میزی مدل M180

دستگاه میزی مدل M100