شات بلاست مدل میزی

هنگامی که وزن قطعات از ۱۰ کیلوگرم افزایش می یابد یا اینکه حجم قطعات به گونه ای است که تمیز کاری قطعات با دستگاه شات بلاست مدل نواری امکان پذیر نیست ، می بایست از دستگاه شات بلاست مدل میزی استفاده گردد . دستگاه شات بلاست میزی دارای یک میز دوار است که توربین (توربین ها) در موضع بالای و یا جانب میز قرار گرفته و قطعه را تحت پاشش قرار می دهد . تنها نقطعه ضعف این دستگاه این است که ، قسمتی از قطعات که با میز در تماس است تخت پاشش قرار نمی گیرد .

میزی جدول