شات پینینگ

شات پینینگ یکی از روش‌های اعمال کار سرد بر سطح قطعات صنعتی می‌باشد.در این فرایند سطح قطعه مورد نظر، تحت بارش ساچمه‌هایی از جنس فلز یا جنس شیشه و سرامیک قرار می‌گیرد. برخورد هریک از این ساچمه‌های ریز همانند ضربه‌های حاصل از برخورد یک چکش ظریف عمل می‌کند که در اثر آن یک چاله بر روی سطح ایجاد می‌ شود. هم پوشانی چاله‌های به وجود آمده باعث ایجاد لایه‌ای از فلز با تنش‌پسماند فشاری یکنواخت خواهد شد. در نواحی که تحت تنش پسماند فشاری قرار گرفته اند، نه ترک به وجود می‌آید و نه رشد و توسعه می‌یابد.از آنجا که تقریبا تمام شکست‌های ناشی از خستگی از مناطق تحت تمرکز تنش کششی در سطح قطعات شروع می‌شوند، شات پینینگ با نقشی که بر حذف تنش‌های کششی به جا مانده بر سطح و اعمال تنش فشاری سطحی دارد، تاثیر بسزایی بر افزایش عمر خستگی و همچنین بهبود مقاومت در برابر خستگی، خستگی ناشی از خوردگی، ترک خوردن در محیط خورنده تحت اثر تنش، ترک خوردن بر اثر هیدروژن تردی و فرسایش داشته باشد.موارد کاربرد شات پینینگ در صنعت امروز بسیار گسترده می‌باشد. قطعاتی از قبیل فنرهای تخت، چرخدنده ها، محورهای انتقال قدرت، میل لنگ‌ها، میله‌های پیچشی، اکسل خودروها، بست‌های پراستحکام خط آهن، چرخ قطارها، قطعات تجهیزات حفاری نفت، تنها گوشه‌ای از کاربرد گسترده شات پینیگ می‌باشد.