صنعت خودرو

یکی از مشتریان دائمی دستگاه های شات بلاست صنایع حمل و نقل و صنایع مرتبط با آن می باشد. علت آن نیز وجود قطعات متنوع فلزی در این صنعت می باشد. اکثر قطعات خودرو مانند سیلندر و سر سیلندر، مجموعه ی گیربکس، بدنه، اجزا سیستم محرک مانند محورها و به طور کلی تمامی قطعاتی که سطحشان اهمیت مهندسی دارد باید در مرحله ای از فرایند ساخت شات شوند. شات کردن قطعات خودرو عموما به دو منظور کلی صورت می گیرد:
تمیز کاری و صیقل دادن سطح قطعات: زنگ زدایی، اکسیدزدایی، لکه زدایی و پلیسه برداری از قطعات فولادی و آلومینیومی.. (دستگاه شات بلاست آویزی، میزی و نواری)
استحکام بخشی سطحی در قطعات تحت بار: این فرایند که تحت عنوان فرایند شات پینینگ شناخته می شود موجب از بین رفتن ترک های بسیار ریز روی سطح می شود و در نتیجه افزایش عمر خستگی قطعات فولادی را به دنبال دارد که مخصوصا برای قطعات گیربکس کاربرد فراوانی دارد. (دستگاه شات بلاست کابینی)