صنعت ریخته گری

اکثر قطعات ریخته گری که سطح آن ها به نحوی دارای اهمیت است، بعد از فرایند ریخته گری نیاز به پرداخت سطحی دارند که انجام آن جز با عملیات شات بلاست منطقی ومقرون به صرفه نمی باشد. فرایند سطحی قطعات ریخته گری به منظور ماسه زدایی و پلیسه گیری انجام می شود. از دیگر کاربرد های فرایند شات بلاست در قطعات ریخته گری پرداخت سطح به منظور پذیرش رنگ و لعاب در فرایندهای بعدی می باشد. (تمام دستگاه های شات بلاست)