صنعت ساختمان

یکی از عوامل تهدید کننده ی امنیت سازه های فلزی زنگ زدگی پروفیل های فلزی به کار رفته در آن مانند میلگرد، نبشی، قوطی و پروفیل های T شکل و I شکل است. بدین منظور برای استفاده از این پروفیل ها در اسکلت ساختمان، قبل از انجام هرگونه عملیات پیشگیرانه ای می بایست ابتدا زنگ زدگی آن ها را به نحوی از بین برد. به جرات می توان گفت به صرفه ترین و منطقی ترین روش برای زنگ زدایی از پروفیل های مختلف شات بلاست می باشد.