غبارگیر

با استفاده از اصول مکانیک سیالات و سایکرومتری و انجام آزمایشات تجربی، سیستم‌های تهویه‌ی مناسب برای صنایع متفاوت طراحی و ساخته شده است. در صنایع، عموماً از تهویه موضعی استفاده می‌شود و با استفاده از هودها وکانال‌ها، آلودگی را از محیط انجام فرآیند خارج میکنند. به دلیل تنوع محیط‌های صنعتی، غبارگیرها نیز در مدل‌های متفاوتی طراحی و ساخته شده‌اند و شامل غبارگیر پارچه‌ای، غبارگیر جت پالس، اسکرابر و سیکلون می‌باشند. در تمامی این مدل‌ها، فن سانترفیوژ با ایجاد دبی مکشی، هوای محیط انجام فرآیند را به محیط دیگری انتقال می‌دهد. غبارگیرهای پارچه‌ای و جت پالس از طریق الک‌کردن و برخورد، ذرات گرد و غبار را از هوا جدا می‌کنند، همچنین در سیستم تهویه، افت فشارکمی ایجاد می‌نمایند.

جدول غبارگیر