مخزن ایر بلاست

مخزن های ایر بلاست جهت پاشش ساینده با هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد .

%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86