گریت فولادی

گریت های فولادی ما از کیفیت و دوام بالایی برخوردار است و اغلب برای خشن سازی سطح قبل از رنگ و پوشش مورد استفاده قرار می گیرد
گیریت فولادی به سه گروه زیر بر اساس زیر کاربرد و هدف و سختی تقسیم میشود
گریت Gp
با درجه سختی 40-50 راکول سی
که برای حذف ماسه از ریخته گری و اکسید زدایی استفاده می شود .
گریت GL
با درجه سختی 50-60 راکول سی
این گریت فولادی ساینده بسیار قوی است و سختر تر از نوع Gp می باشد و شکل گوشه دار (برنده) بودن خود را در طو عملیات از دست نمی دهد و به همین منظور برای آبکاری و آماده سازی سطوح و پرداخت مناسب است

گریت GH
با درجه سختی 60-66 راکول سی
گریت GH بیشترین درجه سختی را برای گوشه دار ماندن در طول عملیات دارد که در برش سنگ مورد استفاده قرار می گیرد و به طور ویژه در ایر بلاست استفاده می گردد .

گریت فولادی1