گلسبید

به خاطر سختی و شکل کروی آنها مهره شیشه ای می تواند بدون تخریب سطح و واکنش با مواد شیمیایی سطح راتمیز و زنگ زدایی کند .
ساینده عالی و مناسب برای پولیش کردن بامراقبت از سطح در بلاست .
وزن :۲٫۶ / دمای ذوب : ۷۳۰سلسیوس/

شناسایی مخاطرات:
گلوله شیشه ای برای سلامتی مضر نیست . انها با دیگر سیلیکون ها واکنش نمی دهند . گلوله شیشه ای نه سرطان زاست و نه سمی .

شیشه ای